Stress en Burn-out

Luister naar het fluisteren van je lijf, zodat het niet hoeft te schreeuwen.

Herken je je in de volgende punten?

 • Harde werker
 • Veel onrust in je lijf en verhoogde prikkelgevoeligheid
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld: hoofdpijn, hartkloppingen, hyperventilatie, slapeloosheid, concentratieproblemen.
 • Grote overlevingskracht
 • Geen contact kunnen maken met jezelf en de ander. Niet thuis in je eigen lijf
 • Het idee hebben veel te moeten van jezelf en anderen, geen grenzen voelen/ durven stellen, perfectionisme
 • Veel rationaliseren, constant bezig willen zijn.
 • Mag ik er zijn/ waar ben ik?
 • Hoge eisen stellen aan jezelf, hoog plichtsbesef/ verantwoordelijkheid
 • Niet weten wat bij jou past
 • Moeite met nee zeggen, wenselijk reageren
 • Geen ruimte durven innemen
 • Huidhonger
 • Ontbreken van veerkracht en draagkracht
 • Het goed willen doen voor anderen/ grote mate van loyaliteit
 • Controlebehoefte, moeite met loslaten
 • Moeite hebben met ontvangen
 • Als ik het nou nog maar beter doe, dan krijg ik wat ik nodig heb en word ik gewaardeerd

 

Mogelijk is er bij jou sprake van stressklachten of van burn-out en kan haptotherapie iets voor je betekenen.

Haptotherapie bij stress gerelateerde klachten:

In de haptotherapie help ik jou om je eerst ‘naar binnen’ te richten, om (weer) te mogen, durven en kunnen voelen wat ‘goed doet’, waarvan jij energie krijgt.

Pas hierna kunnen grenzen gevoeld gaan worden en geleerd worden hoe die op een constructieve wijze kunnen worden aangegeven. Vooral tijdens de fase van herstel en terugkeer naar je werk is het belangrijk hier alert op te zijn, want de arbeidsmoraal en werkinzet is bij mensen met een burn-out erg hoog.

Haptonomie en stress

De leer van de haptonomie gaat uit vanuit het hexagram van Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie. In het hexagram is sprake van een drie eenheid willen-kunnen-moeten, waar in onze maatschappij het accent op ligt.
Oftewel effectiviteit (presteren) wordt beloond waardoor de affectiviteit, dus ons contact en relaties met onszelf en anderen niet volledig tot ontwikkeling kan komen.
De tweede trias mogen-behoren-durven staat voor gevoel van compleet/ jezelf zijn, authentiek zijn en bepaalt je basiszekerheid.

Wanneer beide drie eenheden in balans zijn is er sprake van psychisch evenwicht en goed kunnen functioneren. Bij burn-out en overspannenheid is er sprake van een onbalans en ligt de nadruk op willen-kunnen-moeten. Door in de haptotherapie meer nadruk te leggen op durven-mogen-betamen ontstaat er meer evenwicht.

Als haptotherapeut ondersteun ik jou bij het ontdekken van grenzen stellen, voelen van innerlijk conflict, identiteit/ mag ik er zijn, ontdekken van behoeftes en weer kunnen gaan genieten.  

(Zie ook: Haptotherapie bij burn-out, door; Marli Lindeboom e.a.)