Voorwaarden

Soms moet je alles opzij leggen en gewoon eerst even voor jezelf zorgen.

Praktijkovereenstemming

Praktijkovereenstemming voor Haptotherapie/coaching.

Kosten
Een sessie haptotherapie of coaching duurt tussen de 45-60 minuten. Per sessie betaal je €75,00 Een verwijzing van je huisarts is niet nodig. 

Vergoeding
Mogelijk krijg je geheel of gedeeltelijk de kosten voor haptotherapie vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit is na te zoeken op de website van de beroepsvereniging; www.haptotherapeuten-vvh.nl . Bij twijfel over vergoedingen kun je contact opnemen met de eigen zorgverzekeraar. Met Hoofd en Hart bemiddeld bij twijfel niet met de zorgverzekeraar.

Betaling
Na je bezoek ontvang je een factuur per email of post, het bedrag kan met pin of contant worden betaald. Zorg ervoor dat je, indien je niet direct bij de afspraak hebt betaald, de rekening uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald. Zo voorkom je dat je na 30 dagen een betalingsherinnering ontvangt.
Met op tijd betalen voorkom je bovendien een incassoregeling. De kosten voor een dergelijke regeling breng ik in rekening.

Verhindering
Indien je verhinderd bent verzoek ik je dit 24 uur voor de afgesproken tijd telefonisch 06-39027005 of per email jolanda@methoofdenhart.com aan mij kenbaar te maken. Bij afmelding op een later tijdstip ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het gehanteerde tarief hiervoor is €40,-

Verslaglegging
Ik hanteer een digitaal cliëntendossier in een beveiligde omgeving volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Goede zorg
De bovenstaande praktische afspraken, gecombineerd met vakkundigheid, enthousiasme en de richtlijnen van de beroepsvereniging VVH, vormen de basis voor een succesvolle behandeling. Desondanks kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de zorg die u is geboden. Een klacht zien wij als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren. U kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure van de VVH via www.haptotherapeuten-vvh.nl . 

Informeren aan derden
Informeren aan derden gebeurt alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit kan een eindevaluatie naar de verwijzer zijn of overleg met medebehandelaars wanneer dit bevorderlijk of noodzakelijk is voor de behandeling. 

Beëindiging
Het therapieproces eindigt door een gezamenlijke evaluatie.